vaig a guardar-la com a esborrany

Esborrany de Pere

açò és un esborrany
9/11/2012

No m’hauria d’aparéixer com a disponible per a enviar com a newsletter perquè és un esborrany.